Razmena distroa putem Gnuzille magazina

Poslao RidiK on 17.12.2005 14:10:25
Od 14 broja GNUzille moći ćete da se oglašavate u ovom časopisu i da poklonite, razmenite ili potražite onu Linux/BSD distribuciju koja vam treba. Sve što treba da uradite jeste da pošaljete e-mail na gnuzilla_oglasi@yahoo.com sa sledećim podacima:

1. Vaše ime ili ime i prezime ili nadimak,
2. Grad odakle ste,
3. Spisak distribucija sa njihovim verzijama koje poklanjate, razmenjujete ili tražite i
4. Kontakt telefon, fiksni ili (i) mobilni i (ili) e-mail adresi ili neki drugi vid kontakta.


Ova poruka je od: http://www.linux.hr/newbb/viewtopic.php?forum=11&topic_id=678