Re: H1

Poslao gigolo on 15.01.2013 20:48:27
A lipi moji ljudi, ja i da ne pušin nebi ima novaca ko u vrime druga Tita, koji je usput rečeno i sam pušija.
H1 me odbija nakon šta su me 2 godine uznemiravali telefonom i zvonjenjem na vratima. Tražija san od njih pismenu potvrdu da me ne mogu uključiti.

Ova poruka je od: http://www.linux.hr/newbb/viewtopic.php?forum=11&topic_id=2552&post_id=15690