Re: Predavanja na osječkim fakultetima

Poslao Dino on 14.04.2009 19:33:10
budući da smo najmlađi HULKov ogranak, a vjerojatno i najaktivniji za sada, nije isključeno niti to da bismo mogli doći održati predavanje i na FOI-u, jer ako se ova predavanja pokažu uspješna mogli bismo ponuditi takav program predavanja i drugim fakultetima nakon Osječkih. No za sada smo orijentirani isključivo na Osijek i Osječko-Baranjsku županiju

Ova poruka je od: http://www.linux.hr/newbb/viewtopic.php?forum=2&topic_id=2074&post_id=12973