Re: Startup programi na Ubuntu

Poslao Disident on 26.02.2009 1:44:42
ako želiš dodati neki proces da ti se pokrene kod logiranja, u VIM-u ili bilo kojem editoru napišeš (npr. da želiš pokrenuti proces "aplikacija"):
#!/bin/bash
aplikacija

(ako ti treba da se pokrene nešto kasnije samo dodaš npr. "sleep 10 && ", znači:
#!/bin/bash
sleep 10 && aplikacija)

i staviš pod imenom procesa u:
za GNOME - ~/.config/autostart/
za KDE - ~/.kde/Autostart/
te tu datoteku napraviš executabilnom:
chmod +x aplikacija

no, u GNOME-u se to da riješiti preko metode koju je dao amd64, a u KDEu ostaviš jednostavno aplikacije kod gašenja (ali radi samo s KDE aplikacijama).

Ova poruka je od: http://www.linux.hr/newbb/viewtopic.php?forum=4&topic_id=1941&post_id=12682