Re: Omanila skripta

Poslao gigolo on 01.10.2010 17:53:03
Opet skripta stala iz čista mira. Pokrenuo sam je zatim ručno i pratio u shellu. Odradila je ko švicarski sat. Oba zastoja su bila na Ubuntu. Treba li se ostaviti Ubuntua i koristiti nešto drugo?
Kod oba zastoja stroj nije bio opterećen. A kako sam dorađivao skriptu opet je pejstam. Svaki konstruktivni komentar je dobro došao.
Skripta:

#!/bin/bash
mpg123 /home/davor/linux/bckp/zvk/zahod.mp3
cp /home/davor/linux/bckp/slk/bckp.gif /home/davor/Desktop
cp /home/davor/linux/bckp/kad.txt /home/davor/linux/bckp/kad-old.txt
echo $(date) > /home/davor/linux/bckp/kad.txt
cd /media/store
echo "Backup"
mpg123 /home/davor/linux/bckp/zvk/apert.mp3
echo "Lekcije"
cp /home/davor/linux/bckp/slk/lkcj.gif /home/davor/Desktop
rm -fr Lekcije
cp /home/davor/Lekcije /media/store -R
rm /home/davor/Desktop/lkcj.gif
mpg123 /home/davor/linux/bckp/zvk/apert.mp3
echo "linux"
cp /home/davor/linux/bckp/slk/lnx.gif /home/davor/Desktop
rm -fr linux
cp /home/davor/linux /media/store -R
rm /home/davor/Desktop/lnx.gif
mpg123 /home/davor/linux/bckp/zvk/apert.mp3
echo "Razno"
cp /home/davor/linux/bckp/slk/rzn.gif /home/davor/Desktop
rm -fr Razno
cp /home/davor/Razno /media/store -R
rm /home/davor/Desktop/rzn.gif
mpg123 /home/davor/linux/bckp/zvk/apert.mp3
echo "Slike"
cp /home/davor/linux/bckp/slk/slk.gif /home/davor/Desktop
rm -fr Slike
cp /home/davor/Slike /media/store -R
rm /home/davor/Desktop/slk.gif
mpg123 /home/davor/linux/bckp/zvk/apert.mp3
echo "Web"
cp /home/davor/linux/bckp/slk/wb.gif /home/davor/Desktop
rm -fr Web
cp /home/davor/Web /media/store -R
rm /home/davor/Desktop/wb.gif
mpg123 /home/davor/linux/bckp/zvk/apert.mp3
echo "Obrada"
cp /home/davor/linux/bckp/slk/obr.gif /home/davor/Desktop
rm -fr Obrada
cp /home/davor/Obrada /media/store -R
rm /home/davor/Desktop/obr.gif
mpg123 /home/davor/linux/bckp/zvk/apert.mp3
echo "Spremi"
cp /home/davor/linux/bckp/slk/spr.gif /home/davor/Desktop
rm -fr Spremi
cp /home/davor/Spremi /media/store -R
rm /home/davor/Desktop/spr.gif
mpg123 /home/davor/linux/bckp/zvk/apert.mp3
echo "Download"
cp /home/davor/linux/bckp/slk/dwn.gif /home/davor/Desktop
rm -fr Download
mkdir Download
cp /home/davor/Download/00000 /media/store/Download -R
#cp /home/davor/Download/Sibenik-rat /media/store/Download -R
#cp /home/davor/Download/Alan_Ford /media/store/Download -R
rm /home/davor/Desktop/dwn.gif
mpg123 /home/davor/linux/bckp/zvk/apert.mp3
echo "Glazba"
cp /home/davor/linux/bckp/slk/glz.gif /home/davor/Desktop
cd /media/home2/Glazba
ls * -d | while read f
do
if [ ! -d /media/store/Glazba/$f ]
then
cp /media/home2/Glazba/$f /media/store/Glazba/ -R
else
cd /media/home2/Glazba/$f
ls > /home/davor/.glh.txt
cd /media/store/Glazba/$f
ls > /home/davor/.gls.txt
cmp /home/davor/.glh.txt /home/davor/.gls.txt > /dev/null
if [ $? -eq 1 ]
then
rm -fr /media/store/Glazba/$f
cp /media/home2/Glazba/$f /media/store/Glazba/ -R
fi
rm /home/davor/.glh.txt /home/davor/.gls.txt
fi
done

rm /home/davor/Desktop/glz.gif
mpg123 /home/davor/linux/bckp/zvk/apert.mp3
echo "Video"
cp /home/davor/linux/bckp/slk/vid.gif /home/davor/Desktop
cd /media/home2/Video
ls * -d | while read f
do
v=`ls -dl $f`
#echo $v
v=$(echo ${v:0:1})
#echo $v
if [ "$v" = "d" ]
then
if [ "$f" != "Porno" ]
then
if [ ! -d /media/store/Video/$f ]
then
cp /media/home2/Video/$f /media/store/Video/ -R
else
cd /media/home2/Video/$f
ls > /home/davor/.glh.txt
cd /media/store/Video/$f
ls > /home/davor/.gls.txt
cmp /home/davor/.glh.txt /home/davor/.gls.txt > /dev/null
if [ $? -eq 1 ]
then
rm -fr /media/store/Video/$f
cp /media/home2/Video/$f /media/store/Video/ -R
fi
cd /media/home2/Video
rm /home/davor/.glh.txt /home/davor/.gls.txt
fi
fi
fi
if [ "$v" = "-" ]
then
if [ ! -f /media/store/Video/$f ]
then
cp /media/home2/Video/$f /media/store/Video/
fi
fi
done

cd /media/home2/Video/Porno
ls * -d | while read f
do
v=`ls -dl $f`
#echo $v
v=$(echo ${v:0:1})
#echo $v
if [ "$v" = "d" ]
then
if [ ! -d /media/store/Video/Porno/$f ]
then
cp /media/home2/Video/Porno/$f /media/store/Video/Porno/ -R
else
cd /media/home2/Video/Porno/$f
ls > /home/davor/.glh.txt
cd /media/store/Video/Porno/$f
ls > /home/davor/.gls.txt
cmp /home/davor/.glh.txt /home/davor/.gls.txt > /dev/null
if [ $? -eq 1 ]
then
rm -fr /media/store/Video/Porno/$f
cp /media/home2/Video/Porno/$f /media/store/Video/Porno/ -R
fi
cd /media/home2/Video/Porno
rm /home/davor/.glh.txt /home/davor/.gls.txt
fi
fi
if [ "$v" = "-" ]
then
if [ ! -f /media/store/Video/Porno/$f ]
then
cp /media/home2/Video/Porno/$f /media/store/Video/Porno/
fi
fi
done
rm /home/davor/Desktop/vid.gif
echo Gotovo
echo $(date) >> /home/davor/linux/bckp/kad.txt
rm /home/davor/Desktop/bckp.gif
mpg123 /home/davor/linux/bckp/zvk/zahod.mp3
#zenity --warning --text=backup_gotov

Ova poruka je od: http://www.linux.hr/newbb/viewtopic.php?forum=4&topic_id=2336&post_id=14755