Re: $HOME varijabla

Poslao slobodan on 06.09.2013 13:41:18
Ovo ti je vezano za osnove upravljanja korisničkim računima - kreiranje, mjenjanje, brisanje. Znači, sve distre u /etc/passwd trpaju parametre za $HOME, shell koji se pokreće i slično, a u /etc/shadow su ti baš sami kriptirani passwordi. U man stranici koju sam ti napisao bi trebao naći detalje o tome. I naravno dokumentaciji same distre te recimo na TLDP.

Ne znam koje si sve datoteke pregledao i gdje, ali u /etc su u pravilu sve konfiguracijske datoteke sustava, uključujući i ovo što ti sad treba.

Ova poruka je od: http://www.linux.hr/newbb/viewtopic.php?forum=4&topic_id=2560&post_id=15701