Re: Pomoc oko Sambe

Poslao ace_ubuntu on 04.09.2009 15:46:33
ispravit će me iskusniji linuxaši

taj direktorij koji želiš staviti na share sa svima je najbolje ako se nalazi u /home, sad da bi podesio da taj folder mogu gledati/čitati ostali a admin brisati i sve navedeno klikneš desnim klikom na taj folder i odeš na Properties, dalje imaš kartice Permissions gdje to odrediš, i moraš otići i na karticu Share gdje dopuštaš da se share-a taj folder....(a mislim da možeš i u terminalu pomoću naredbe chmod)...A kaj se Sambe tiče, otvoriš u terminalu konfiguracijsku datoteku smb.conf, mislim da ide sudo gedit/etc/samba/smb.conf, traži odlomak Share Definitions, i morala bi biti dva odlomka vezana za share-anje foldera, jedan da drugi mogu pristupiti (trebao bi na kraju imati browseable, treba ga postaviti na yes i maknuti ; ispred te shiftat lijevo da ti to postane naredba, drugi odlomak da mogu čitati, na kraju bi moralo pisati read only, postaviš na no.....tako je u 8.04 mislim da se ne bi trebalo bitno razlikovati u 8.10........sad ako sam te krivo shvatila sorry, ovo je najjednostavnija konfiguracija sambe, tj za share-anje

normalno moraš sambu i reloadat da ti se evidentiraju promijene u konfiguracijskoj datoteci....

Ova poruka je od: http://www.linux.hr/newbb/viewtopic.php?forum=7&topic_id=2146&post_id=13381