Re: Ubuntu 10.04 SERVER - Podrška za UPS .. ?

Poslao alibaba on 18.10.2010 12:44:17
Hvala pajdo.. čitao sam i znam za 'apcupds', no nemam izravnog iskustva. Teoretski to šljaka, no ja sam sada u poziciji da odlučim o nabavci 4 kom. UPS-a koji MMMOOORAJUU raditi na UBUNTU serveru.. Ako ne rade .. odu yaya..
Radi li stvar sa bilo kojim APC-om ili samo sa pojedinim modelima ( Smart UPS , Backup UPS.. ima njih podosta modela i podmodela..) , postoji li nekakva problematika koja se javlja u praksi .. itd.. Može li stvar raditi na stroju koji ima USB 1.0 kontroler ili mora biti 2.0..
Da li si Ti osobno posložio stroj sa APC-ovim UPSOM , koristeći 'apcupds' ?

p.s. : Piva doista nije problem.. ak treba i dvije..

Ova poruka je od: http://www.linux.hr/newbb/viewtopic.php?forum=7&topic_id=2376&post_id=14834