Novi rpm search engine: rpmseek.com

Nadnevak 12.12.2002 11:44:50 | Tema: Novosti

Odobrio: igustin. Napisao: igustin.
LWN.net donosi članak o pokretanju novog portala za pretraživanje rpm paketa: www.rpmseek.com.


Ovaj članak dolazi sa HULK
http://www.linux.hr

URL priče je:
http://www.linux.hr/article.php?storyid=1083