distcc - distribuirani C/C++ kompajler

Nadnevak 22.04.2003 22:12:40 | Tema: GNU/Linux

Odobrio: igustin. Napisao: Anonymous.
distcc je program kojim se može distribuirati kompajliranje C ili C++ source koda na nekoliko računala u mreži, a krajnji kod je uvijek isti kao da se kompajlirao samo na lokalnom računalu. Brzina koja se dobiva u prosjeku je 2 -3 puta veća od brzine kompajliranja na jednom računalu. Za razliku od ostalih distribuiranih kompajlera, ovaj ne zahtjeva da sva računala dijele isti filesystem, da imaju sinkronizirane satove i dr. (Više o tome: http://distcc.samba.org)


Ovaj članak dolazi sa HULK
http://www.linux.hr

URL priče je:
http://www.linux.hr/article.php?storyid=1255