Govorni Linux za slijepe

Nadnevak 15.09.2003 22:44:33 | Tema: Linux u Hrvata

Odobrio: igustin. Napisao: igustin.
Hrvatski savez slijepih predstavio je danas "Govorni Linux za slijepe" - posebnu Linux distribuciju dopunjenu posebnim programskim paketom hrvatskih autora koji slijepim i slabovidnim osobama omogućava korištenje računala i Interneta.
Komercijalno računalo prilagođeno slijepim osobama košta oko 8.000 EUR. Ova je distribucija potpuno besplatna i može se koristiti na bilo kojem računalu koje može koristiti Linux.

Ovaj je projekt pokrenuo Savez slijepih prije dvije i pol godine, a realizirali su ga civilni ročnici na odsluženju vojnog roka u Savezu slijepih, volonteri i više vanjskih suradnika. Izradu projekta GLS financirao je Institut Otvoreno drustvo i Vladin Ured za udruge.

Više o tome: GLSOvaj članak dolazi sa HULK
http://www.linux.hr

URL priče je:
http://www.linux.hr/article.php?storyid=1357