LINUX SUSE DISTRIBUTER

Nadnevak 16.03.2004 11:28:38 | Tema: SuSE

Odobrio: kost. Napisao: SYS.
Poštovani prijatelji Linuxa! Novell je prije par mjeseci kupio Linux Suse te je SYS d.o.o. kao ovlašteni distributer Novell produkata postao jedini ovlašteni distributer Linux Suse produkata na području Republike Hrvatske. Više informacija na www.sys.hr ili na e-mail: sys@sys.hr Pozivamo sve prijatelje Linuxa na suradnju. Lijepi pozdrav!


Ovaj članak dolazi sa HULK
http://www.linux.hr

URL priče je:
http://www.linux.hr/article.php?storyid=1507