ULK i službeno postao HULK

Nadnevak 12.10.2004 10:31:24 | Tema: Hrvatska Udruga Linux Korisnika

Odobrio: igustin. Napisao: Milan Rajačić.
Rješenjem Gradskog ureda za opću upravu od 28. rujna 2004. Udruga Linux korisnika je i službeno "pohrvaćena":

Naziv Udruge: HRVATSKA UDRUGA LINUX KORISNIKA
Skraćeni naziv: HULK

Naziv Udruge na engleskom jeziku: CROATIAN LINUX USERS GROUP
Skraćeni naziv: CLUGOvaj članak dolazi sa HULK
http://www.linux.hr

URL priče je:
http://www.linux.hr/article.php?storyid=1662