Godišnja izborna skupština HULK-a 2005. godine

Nadnevak 14.12.2005 0:38:08 | Tema: Hrvatska Udruga Linux Korisnika

22.12.2005. u 19:00h u bijeloj vijećnici FER-a, Unska 3, Zagreb održat će se redovita godišnja skupština HULK-a. Na skupštini će se sagledati dosadašnji rad HULK-a u ovoj godini, kao i donijeti odluke za aktivnosti u 2006. godini. Također, ova godina je izborna. Kako je rad udruge javan, na skupštinu se pozivaju (i očekuju) svi zainteresirani.
Temeljem odluke izvršnog odbora Udruge Linux korisnika od 08.12.2005. sazivam

REDOVITU GODIŠNJU SKUPŠTINU HRVATSKE UDRUGE LINUX KORISNIKA

koja će se održati u četvrtak, 22. prosinca 2005. godine u 19:00 u bijeloj vijećnici FER-a, Unska 3 u Zagrebu.

Predlažem sljedeći dnevni red:

1. Izvješće o aktivnostima Udruge u 2005. godini
2. Financijsko izvješće za 2005. godinu
3. Izbor predsjedništva
4. Program rada udruge za 2006. godinu
5. Razno

Pošto je rad Udruge javan, na skupštinu su pozvani (i očekuju se) svi zainteresirani.

Vlatko Košturjak,
predsjednik Hrvatske Udruge Linux KorisnikaOvaj članak dolazi sa HULK
http://www.linux.hr

URL priče je:
http://www.linux.hr/article.php?storyid=2045