Želite li čitati .WMV, .WMA, i .ASF datoteke pod linuxom?

Nadnevak 04.01.2006 0:12:51 | Tema: Novosti

Imate li problema s .WMV, .WMA, i .ASF, Windows baziranim datotekama - da se otvaraju pod linuxom? Prisiljeni ste da restartirate računalo da bi ste poslušali ili pogledali audio ili video klipove tih ekstenzija? Sad više ne. Na sreću ako koristite Xine i jedan od njegovih frontendova Totem, možete dodati podršku za ove formate datoteka pod Linuxom.
Instalacija Xine-a

Zadnju verziju Xine-a možete pronaći na njihovim stranicama. Dobivši link samo ga kopirajte umjesto trenutnog dolje.

Prvo ćemo doći do izvornog koda.

root@laptop:/home/lineman# wget http://optusnet.dl.sourceforge.net/sourceforge/xine/xine-lib-1.1.1.tar.gz
root@laptop:/home/lineman# tar xzvf xine-lib-1.1.1.tar.gz

Drugo ćemo doći do direktorija sa kodom i izvršiti konfiguraciju te instalaciju.

root@laptop:/home/lineman# cd xine-lib-1.1.1/
root@laptop:/home/lineman/xine-lib-1.1.1# ./configure
root@laptop:/home/lineman/xine-lib-1.1.1# make
root@laptop:/home/lineman/xine-lib-1.1.1# make install
root@laptop:/home/lineman/xine-lib-1.1.1# make clean

Treće, pokrenuti ldconfig

root@laptop:/home/lineman# ldconfig
Downloading and installing Totem

Instalacija Totem-a

Prvo ćemo doći do izvornog koda.

root@laptop:/home/lineman# wget http://ftp.acc.umu.se/pub/GNOME/sources/totem/1.3/totem-1.3.0.tar.bz2
root@laptop:/home/lineman# tar xjvf totem-1.3.0.tar.bz2

Sljedeći korak je konfiguracija, te instalacija.

root@laptop:/home/lineman# cd totem-1.3.0/
root@laptop:/home/lineman/totem-1.3.0# ./configure
root@laptop:/home/lineman/totem-1.3.0# ./install-sh
Downloading and installing the MPlayer codecs

MPlayer download stranica ima par verzija koje možete odabrati. Ona koju trebate potražiti je \"essential codecs package.\" Dođite do linka s kojeg možete skinuti tu verziju i kopirajte je u ljusku.

Prvo ćemo doći do izvornog koda.

root@laptop:/home/lineman# wget http://ftp5.mplayerhq.hu/mplayer/releases/codecs/essential-20050412.tar.bz2

Onda moramo kreirati direktorij /usr/lib/win32.

root@laptop:/home/lineman# mkdir /usr/lib/win32

Naposljetku, moramo dekompresirati kodeke i smjestiti ih u /usr/lib/win32.

root@laptop:/home/lineman# tar xjvf essential-20050412.tar.bz2
root@laptop:/home/lineman# cp essential-20050412/* /usr/lib/win32

I to je to. Ako ste ovo odradili bez errora sve će raditi kako treba.

[Izvor]Ovaj članak dolazi sa HULK
http://www.linux.hr

URL priče je:
http://www.linux.hr/article.php?storyid=2051