Objavljen natječaj "Otvorena Informatika" za 2005. godinu

Nadnevak 24.01.2006 11:05:23 | Tema: Hrvatska Udruga Linux Korisnika

Na temelju Pravilnika o dodjeli nagrade "Otvorena informatika" Hrvatska udruga za otvorene sustave i Internet (HrOpen) i Hrvatska udruga Linux korisnika (HULK) raspisuju NATJEČAJ "Otvorena informatika" za 2005. godinu. Natječaj je otvoren do nedjelje, 19. veljače 2006., a mogu se prijaviti svi građani Republike Hrvatske, organizacije, tvrtke ili institucije iz Republike Hrvatske koje su svojim djelovanjem ostvarivale izrazite rezultate u razvoju, implementaciji, uporabi ili promidžbi otvorenih sustava.
Dodijelit će se najviše 3 nagrade.

Predlagatelj treba biti član HrOpena ili HULK-a, a može predložiti sebe ili drugu fizičku ili pravnu osobu, koja ne mora biti član jedne od navedenih udruga. Prijedlozi kandidata šalju se poštom na adresu specificiranu Natječajem.

Ukoliko se predlaže druga fizička ili pravna osoba, druga se osoba treba pismeno izjasniti o prihvaćanju kandidature.

Kandidatura treba sadržavati osnovne informacije o kandidatu. Ukoliko se radi o fizičkoj osobi: ime i prezime, znanstvenu titulu, datum i mjesto rođenja, adresu i mjesto stanovanja, tvrtku ili instituciju u kojoj je zaposlen i funkciju odnosno naziv radnog mjesta. Treba sadržavati i životopis u slobodnoj formi.

Ukoliko se radi o pravnoj osobi: naziv, sjedište, matični broj, godina osnivanja, broj zaposlenih, te popis predmeta poslovanja - djelatnosti.

U oba slučaja potrebno je priložiti argumentaciju zbog čega se kandidat predlaže za nagradu. Kako bi bilo moguće provjeriti vjerodostojnost navedenog, potrebno je navesti dokaze tvrdnji u prikladnom obliku.

Natječaj je otvoren do nedjelje, 19. veljače 2006.

Prijave na natječaj dostavljaju se poštom s naznakom 'Prijava za natječaj "Otvorena informatika" 2005' na adresu Hrvatske udruge za otvorene sustave i Internet:

Hrvatska udruga za otvorene sustave i Internet
Unska 3
10000 Zagreb
Hrvatska

ili e-mailom na natjecaj@open.hr

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati. Sve dodatne informacije mogu se dobiti na telefon (01) 6129-660 ili na e-mail: natjecaj@open.hrOvaj članak dolazi sa HULK
http://www.linux.hr

URL priče je:
http://www.linux.hr/article.php?storyid=2055