Google Summer of Code 2008

Nadnevak 03.03.2008 8:50:55 | Tema: Google

Google i ove godine organizira Google Summer of Code (SoC). To je natječaj za studente koji žele doprinijeti nekom projektu otvorenog koda. Student nakon uspješno odrađenog posla dobiva 4500 dolara, a mentor 500 dolara. Od danas se primaju prijave za projekte/organizacije, a od 24. ožujka se primaju prijave za studente.


Ovaj članak dolazi sa HULK
http://www.linux.hr

URL priče je:
http://www.linux.hr/article.php?storyid=2374