Hoće li LSB 4 standardizirati Linux?

Nadnevak 02.08.2008 1:26:25 | Tema: GNU/Linux

Ponekad pisanje Linux aplikacija za različite distribucije može postati problematično. Kao potencijalno riješenje problema neujednačenosti distribucija nastupa LSB - Linux Standards Base.

LSB do sada nije uspijevao ispuniti očekivanja te je prolazio gotovo neprimjetno, no ovaj su se put proizvođači softwarea daleko više zainteresirali i pokazali su značajnu želju za razvijanjem aplikacija za LSB-om usklađene Linux distribucije.
Riječ je o 4.0 verziji LSB-a. Planirana je za kraj 2008 godine, a njezino bi usvajanje moglo rezultirati kompletno novim valom aplikacija.

LSB definira osnovni set API-a i biblioteka te tako omogućava razvijateljima pisanje jedinstvenih aplikacija koje će raditi na svim LSB certificiranim distribucijama.

Jim Zemlin, glavni čovjek Linux Foundationa navodi kako potreba za ovakvim standardom proizlazi iz opasnosti da se Linux fragmentira na način sličan Unixu.Ovaj članak dolazi sa HULK
http://www.linux.hr

URL priče je:
http://www.linux.hr/article.php?storyid=2475