Uspjesi otvorenog koda tokom 2008. godine

Nadnevak 03.01.2009 2:26:58 | Tema: GNU / GPL

Tokom prošle godine bilo je zanimljivih postignuća po pitanju otvorenog softvera. Otvorene tehnologije postaje sve zastupljenije a Linux kernel je danas korišten u širokom spektru uređaja koji se kreće od servera do mobilnih telefona.

Na Arstechnica portalu govori se o većim uspjesima tokom prošle godine, uz kratak osvrt na mogući daljnji razvoj.


Ovaj članak dolazi sa HULK
http://www.linux.hr

URL priče je:
http://www.linux.hr/article.php?storyid=2674