BlenderHR i TOSMI predstavljaju ko-autora prvog Otvorenog Filma

Nadnevak 16.02.2010 11:36:32 | Tema: Pingvini u [mami]

U nedjelju, 28.2.2010 u prostorijama kluba net.kulture MaMa u Zagrebu BlenderHR entuzijasti i TOSMI (int. projekt Blender edukacije) predstavljaju jednog 3D umjetnika i ko-autora prvog otvorenog filma " Elephants Dream" - Bassam Kurdali (USA).

Više informacija na webu 3Dhr.net


Ovaj članak dolazi sa HULK
http://www.linux.hr

URL priče je:
http://www.linux.hr/article.php?storyid=2827