9. virtualni HULK/HrOpen sastanak

Nadnevak 05.04.2014 1:51:23 | Tema: Hrvatska Udruga Linux Korisnika

U nedjelju 6. travnja 2014. od 20:00h do 21:00h bit će održan deveti virtualni sastanak HULK-a i HrOpen-a. Mjesto sastanka - IRC -> http://www.linux.hr/chat/
kanal -> #hulk-leadership

Točke sastanka:

- osvrt na prvi Virtualni dan slobodnih i otvorenih tehnologija
- FLOSS projekti na koje se možete uključiti
- razno

Dobro došli svi.


Ovaj članak dolazi sa HULK
http://www.linux.hr

URL priče je:
http://www.linux.hr/article.php?storyid=3145