Skupština HULK-a 19.1.2019.

Nadnevak 13.01.2019 20:36:58 | Tema: Hrvatska Udruga Linux Korisnika

Poštovani članovi HULK-a, pozivamo Vas i sve zainteresirane na izbornu skupštinu HULK-a u subotu 19.1.2019. u 17:00 na Geodestskom fakultetu, Kačićeva 26, Zagreb, predavaona 117.

Dnevni red:

1. Izvješće o aktivnostima Udruge u 2018. godini
2. Financijsko izvješće za 2017. godinu i preliminarno izvješće za 2018.
3. Usvajanje novog statuta Udruge
4. Izbor likvidatora Udruge
5. Izbor radnih tijela Skupštine: radno Predsjedništvo, ovjerovitelji, zapisničar i izborna komisija
6. Izbor tijela Udruge
7. Davanje ovlasti za zastupanje Udruge
8. Plan aktivnosti Udruge za 2019. godinu
9. Razno

Kako se radi o izbornoj skupštini pozivamo Vas da se odazovete u što većem broju radi kvoruma.


Ovaj članak dolazi sa HULK
http://www.linux.hr

URL priče je:
http://www.linux.hr/article.php?storyid=3188