SuSE predstavio Firewall on CD

Nadnevak 07.07.2001 13:10:20 | Tema: SuSE

Odobrio: igustin. Napisao: igustin.
SuSE je izdao "Firewall on CD". Radi se o rješenju koje na jednom CD-u sadrži sve potrebne alate i servise za kvalitetno osiguranje servera i mreža, kao i njihov nadzor. Zanimljivo je da je rješenje koncipirano tako da nema instalacije na računalo, već se OS i programi podižu direktno s CD-a. Time se onemogućava hackiranje i izmjena programa za firewall. Sve postavke spremaju se na disketu koja se nakon spremanja zaštiti od upisivanja.


Ovaj članak dolazi sa HULK
http://www.linux.hr

URL priče je:
http://www.linux.hr/article.php?storyid=386