Usporedba baza

Nadnevak 05.09.2001 22:35:21 | Tema: GNU/Linux

Odobrio: igustin. Napisao: igustin.
Zanimljiva usporedba dviju najčešćih baza: PostgreSQL i MySQL.


Ovaj članak dolazi sa HULK
http://www.linux.hr

URL priče je:
http://www.linux.hr/article.php?storyid=437