Prijava
Korisni鑛o ime:

Lozinka:

remember me

Zaboravili lozinku?

Registrirajte se!
Glavni menu
Potraga
Korisno
Partneri
Slobodni softver u .hr
HULK
Tko je online
18 korisnika je online (1 korisnika cita Novosti)

鑜anovi: 0
Gosti: 18

vi筫...
HULK-Novosti
Chat WIKI Kontakt
Poslao igustin on 13.01.2019 14:36:58 (8008 萯tanja)

Po箃ovani 鑜anovi HULK-a, pozivamo Vas i sve zainteresirane na izbornu skup箃inu HULK-a u subotu 19.1.2019. u 17:00 na Geodestskom fakultetu, Ka鑙鎒va 26, Zagreb, predavaona 117.

Dnevni red:

1. Izvje规e o aktivnostima Udruge u 2018. godini
2. Financijsko izvje规e za 2017. godinu i preliminarno izvje规e za 2018.
3. Usvajanje novog statuta Udruge
4. Izbor likvidatora Udruge
5. Izbor radnih tijela Skup箃ine: radno Predsjedni箃vo, ovjerovitelji, zapisni鑑r i izborna komisija
6. Izbor tijela Udruge
7. Davanje ovlasti za zastupanje Udruge
8. Plan aktivnosti Udruge za 2019. godinu
9. Razno

Kako se radi o izbornoj skup箃ini pozivamo Vas da se odazovete u 箃o ve鎒m broju radi kvoruma.


Poslao igustin on 25.05.2017 7:58:19 (10847 萯tanja)
Hrvatska Udruga Linux Korisnika

Prema prihva鎒nom prijedlogu 鑜anova i zainteresiranih, od ove godine skup箃inu Udruge organziramo za vrijeme konferencije DORS/CLUC kako bi omogu鎖li sudjelovanje 箃o vi筫 ljudi koji su tom prilikom u blizini.

Ovogodi筺ja redovna skup箃ina Hrvatske udruge Linux korisnika odr綼t 鎒 se u srijedu, 31.05.2017. u 18:00 po zavr筫tku prvog dana predavanja na konferenciji DORS/CLUC 2017 na FER-u, Unska 3, Zagreb, u dvorani D1.

Dnevni red:

1. Izvje规e o aktivnostima udruge u 2016. godini
2. Financijsko izvje规e za 2016. godinu
3. Izbor novog predsjednika udruge ili v.d.
4. Plan aktivnosti udruge za 2017. godinu
5. Promjena ra鑥novodstvenog servisa
6. 萳anstvo HULK-a u HIZ-u
7. Razno

Ovogodi筺ja skup箃ina je redovna, ali se zbog odstupanja trenuta鑞og predsjednika s du緉osti bira ili novi predsjednik ili imenujemo v.d. predsjednika. U tom smislu o鑕kujemo prijedloge i kandidature, pogotovo mla餴h i novih osoba.

Rad udruge i skup箃ina su javni i otvoreni za sve zainteresirane. Tradicionalno neformalno post-skup箃insko dru緀nje biti 鎒 idu鎖 dan, u 鑕tvrtak 1.6.2017. u 18:00 u KSET-u zajedno s konferencijskim partyjem.

Vedran Lebo
Dopredsjednik Hrvatske Udruge Linux Korisnika


Poslao igustin on 15.03.2016 12:27:17 (8626 萯tanja)
Hrvatska Udruga Linux Korisnika

Zbog zdravstvenih problema nekih kolega (potencijalnih kandidata za nova tijela udruge) i sprije鑕nosti dijela ostalih, skup箃ina se ODGA蠥 ZA TJEDAN DANA, za 1. travnja 2016. godine, tako餰r u 19:00 u prostoriji A201 na FER-u.

Ispri鑑vamo se zbog neo鑕kivane odgode.


Ovogodi筺ja redovna skup箃ina Hrvatske udruge Linux korisnika odr綼t 鎒 se u petak, 25.03.2016. u 19:00 u prostoriji A201 na FER-u, Unska 3, Zagreb.

Dnevni red:

1. Izvje规e o aktivnostima udruge u 2015. godini
2. Financijsko izvje规e za 2015. godinu
3. Izbor tijela udruge
4. Plan aktivnosti udruge za 2016. godinu
5. Razno

Ovogodi筺ja skup箃ina je izborna na kojoj biramo nove ljude, pa o鑕kujemo prijedloge i kandidature, pogotovo mla餴h i novih osoba.

Rad udruge i skup箃ina su javni i otvoreni za sve zainteresirane. Nakon skup箃ine slijedi tradicionalno neformalno dru緀nje.

Ivan Gu箃in
Predsjednik Hrvatske Udruge Linux Korisnika


Poslao igustin on 07.05.2015 9:18:54 (3388 萯tanja)
Hrvatska Udruga Linux Korisnika

Jo samo nekoliko dana povoljnije kotizacije za ovogodi筺ju Linux konferenciju DORS/CLUC 2015, po緐rite na http://2015.dorscluc.org.


Poslao ace_ubuntu on 08.03.2015 9:39:00 (3106 萯tanja)
Hrvatska Udruga Linux Korisnika

Pozivamo sve zainteresirane volontere koji bi htjeli sudjelovati u izgradnji FLOSS kvizova i hackatona za 2015. godinu.

Kvizovi mogu biti :

- lak筰 - na primjer ispitivanje op鎖h 鑙njenica o FLOSS tehnologiji,
- te緄 - mozgalice za Linux sistem administratore

Hackatoni mogu biti:

- za po鑕tnike - na primjer osnove pythona
- napredni - na primjer izrada aplikacije

Napomena: kvizovi i hackatoni 鎒 biti odr綼ni isklju鑙vo online na dru箃venim mre綼ma (Facebook i Google+)

https://plus.google.com/u/0/communities/104625257235114819008
https://www.facebook.com/groups/6399423804/

Svi zainteresirani koji bi htjeli sudjelovati u izradi materijala za hackatone i/ili kvizove te u njihovom provo餰nju molimo da nam se jave na leadership [at] linux [dot] hr s naznakom na 鑕mu bi htjeli raditi (kviz ili hackaton).Poslao igustin on 15.01.2015 13:14:50 (2890 萯tanja)
Hrvatska Udruga Linux Korisnika

Ovogodi筺ja redovna skup箃ina Hrvatske udruge Linux korisnika odr綼t 鎒 se u 鑕tvrtak, 29.01.2015. u 19:00 u Sivoj vije鎛ici na FER-u, Unska 3, Zagreb.

Dnevni red:

1. Izvje规e o aktivnostima udruge u 2014. godini
2. Financijsko izvje规e za 2014. godinu
3. Plan aktivnosti udruge za 2015. godinu
4. Razno

Rad udruge i skup箃ina su javni i otvoreni za sve zainteresirane, neovisno o formalnom 鑜anstvu. Nakon skup箃ine slijedi tradicionalno neformalno dru緀nje.

Ivan Gu箃in
Predsjednik Hrvatske Udruge Linux Korisnika

edit:

Pregled aktivnosti za pro筶u godinu i plan aktivnostii HULK-a za 2015. godinu mo緀te preuzeti sa sljede鎒g linka: http://bit.ly/1vuk8aW


Poslao ace_ubuntu on 31.12.2014 19:35:40 (2987 萯tanja)
Hrvatska Udruga Linux Korisnika

甧limo vam:

1. Stabilan rad va筫 omiljene Linux distribucije.
2. Da vam Linux kernel nikad ne pani鑑ri.
3. Da nikad ne pogrije筰te lozinku kod logina u va箄 Linux distru.
4. Da vam se rad drivera ne poremeti.

゛lu na stranu

甧limo vam:

1. Puno novog slobodnog i otvorenog softvera i hardvera za isprobavanje i u鑕nje.
2. Puno dru緀nja, razmjena vje箃ina/znanja, konferencija...
3. Sve 箃o si sami po緀lite....

Sretna vam Nova GNU/Linux 2015 godina,

Va筰 HULK-ovci


Poslao ace_ubuntu on 30.12.2014 5:12:54 (2131 萯tanja)
Hrvatska Udruga Linux Korisnika

Podsje鎍mo da smo nedavno otvorili zajednicu Hrvatska udruga Linux korisnika na Google+ zbog razmjene informacija/znanja..... Ukoliko imate neki upit slobodno ga postavite tamo, sad ve imamo blizu 50ak 鑜anova i netko 鎒 odgovoriti.. Link na zajednicu: https://plus.google.com/u/0/communities/104625257235114819008

Poti鑕mo vas da u na筼j Google+ zajednici inicirate diskusije ili poma緀te drugima ili ako prona餰te ne箃o zanimljivo u FLOSS svijetu samo podijelite link...Radi toga ta zajednica i postoji...

Ukoliko niste ljubitelj Google tehnologija onda nam se pridru緄te na na筼j Facebook grupi i tamo mo緀te inicirati diskusiju ili pomo鎖 drugima. Link na HULK grupu: https://www.facebook.com/groups/6399423804/


Poslao ace_ubuntu on 06.04.2014 15:29:29 (2116 萯tanja)
Hrvatska Udruga Linux Korisnika

Izvje规e 9. virtualnog HULK/HrOpen sastanka mo緀te preuzeti na sljede鎒m linku:

https://docs.google.com/document/d/1L_lub_cEu9DZIv0UwM3lOC_2uw1_9H-GlQMPduitA1U/edit


Poslao ace_ubuntu on 04.04.2014 19:51:23 (2185 萯tanja)
Hrvatska Udruga Linux Korisnika

U nedjelju 6. travnja 2014. od 20:00h do 21:00h bit 鎒 odr綼n deveti virtualni sastanak HULK-a i HrOpen-a. Mjesto sastanka - IRC -> http://www.linux.hr/chat/
kanal -> #hulk-leadership

To鑛e sastanka:

- osvrt na prvi Virtualni dan slobodnih i otvorenih tehnologija
- FLOSS projekti na koje se mo緀te uklju鑙ti
- razno

Dobro do筶i svi.


(1) 2 3 4 ... 30 »
Ankete
Posljednje teme
Tema Odgovori Zadnja poruka
10 godina isti dizajn 6 25.06.2019 14:47:25
inekic 
Transakcije 2 04.05.2018 13:28:30
gigolo 
Balkan Tech Forum 0 19.06.2016 10:24:10
kermit 
RADIUS poslu緄telj 0 13.05.2016 11:27:57
sly 
Tablet Vivax TPC-81203G-korisni鑛e upute???? 2 14.05.2014 11:41:26
masnipalac 
Kako zaobi鎖 unos PIN-a na "Forcebook 7" 1 14.05.2014 2:51:53
masnipalac 
port forvarding 2 11.05.2014 16:49:47
masnipalac 
Magnetlink i Transmission 2 07.05.2014 9:27:34
masnipalac 
komanda ne radi ono 箃o bi trebala ? 8 25.04.2014 3:16:00
slobodan 
$HOME varijabla 3 06.09.2013 7:41:18
slobodan 
Copyright © 1995-2009 HULK web team. Sva prava pridr綼na. RSS. Engine: XOOPS